Digitální archivace


• Proč přejít na digitální archivaci?

Manipulace a operace s dokumenty v elektronické podobě je efektivnější než s dokumenty v podobě tištěné. Digitální archivace šetří nemalé finanční prostředky a čas. Nebudete mít problém daný dokument najít, okopírovat, prohlédnout a to vše v klidu Vaší kanceláře bez nutnosti prohledávat "archiv na půdě ...".

Přednosti a přínos digitální archivace spočívají především v:

• Obsah digitální archivace

Digitální archivace je proces převedení různých fyzických dokumentů a podkladů v papírové či jiné podobě na dokumenty v digitální podobě, jejich popis, označení, uložení do systému a následné spravování. Proces digitální archivace zahrnuje ucelený soubor úkonů a prací, které je nutné provést ve stanoveném pořadí:



Potřebujete-li více informací, nebo zpracovat cenovou nabídku, neváhejte a kontaktujte nás
případně zašlete poptávku.

aktualizace: 4. března 2010