Práce v oblasti geodézie a katastru, geoinformatiky, fotogrammetrie a archivace

Geometrický plán a stavební dokumentace

Vyhotovíme pro Vás geometrický plán, vytyčíme vlastnické hranice a stavby, zaměříme skutečný stav, spočítáme kubatury atd…

Ortofotomapa, vizualizace a archivace

Navrhneme pro Vás GIS řešení včetně dodávky dat a systémové integrace, vyhotovíme ortofotomapu, digitální model terénu, vizualizaci, naskenujeme předlohy do formátu A0 atd…

geodetické a zaměměřičské práce

Geodézie

geografický informační systém

GIS

letecká fotogrametrie

Fotogrammetrie

skenování a archivace

Skenování a archivace

aktualizace: 30. Listopadu 2014